Ceny

Více než dvě desetiletí poskytujeme profesionální jazykovou péči v oblastech překladů a tlumočení širokému spektru náročných zákazníků.
Výsledkem individuálního přístupu ke každé zakázce je příznivá kombinace kvality a ceny.

Základní sazby – překlady

cizí jazyk → čeština bez soudního ověření se soudním ověřením
AJ → ČJ 400,- Kč 550,- Kč
NJ → ČJ 400,- Kč 550,- Kč
čeština → cizí jazyk bez soudního ověření se soudním ověřením
ČJ → AJ 400,- Kč 550,- Kč
ČJ → NJ 400,- Kč 550,- Kč
cizí jazyk → cizí jazyk bez soudního ověření se soudním ověřením
AJ → NJ 500,- Kč 600,- Kč
NJ → AJ 500,- Kč 600,- Kč

Slevy:

 • 5% zakázka nad 20 normostran
 • 10% zakázka nad 50 normostran
 • 8% sleva pro stálé zákazníky

Služby zdarma:

 • poradenská služba
 • vypracování projektu překladu, tlumočení, Public Relation kampaně nebo výukového plánu
 • zpracování překladu do elektronické podoby předlohy
 • dodání projektu na elektronickém médiu nebo emailem
 • dodání poštou v celé České republice
 • předběžná cenová kalkulace – využijte formulář

Podmínky:

 • překládané jazyky – anglický, německý, ruský
 • překládané jazyky se soudním ověřením – anglický, německý
 • 1 normostrana textu – 1500 znaků bez mezer, 1800 znaků s mezerami
 • stanovení ceny dle platného ceníku.
  Konečná cena závisí na počtu normostran v cílovém jazyce.
 • dodací lhůty:
  • express do 12 hodin +75%
  • rychle do 24 hodin +50%
  • standard do 48 hodin
 • způsob dodání: osobně, poštou, emailem na základě podepsané objednávky a dohody se zákazníkem
 • záloha 50% na zakázky nad 20 normostran splatná při zadání překladu
 • termín splatnosti – do 14 dnů od vystavení daňového dokladu, platba v hotovosti při dodání zakázky
 • storno podmínky…

Pozn.: Nejsem plátcem DPH. Všechny ceny v ceníku jsou konečné.

VYHLÁŠKA č. 369/2022 ze dne 24. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

Korektura textu bez připojení tlumočnické doložky 150,- Kč
Korektura textu s připojením tlumočnické doložky 250,- Kč
Přepis textu do elektronické podoby 100,- Kč
Přepis textu z audio/video kazet 200,- Kč

Základní sazby – tlumočení

Typ tlumočení 1–4 hodiny 5–8 hodin
Konsekutivní 2500,- Kč 4500,- Kč
Simultánní (kabinové) 4500,- Kč 8500,- Kč
Soudní 700,- Kč / hod. 700,- Kč / hod.
AKCE – tlumočení svatebního obřadu,
zkoušek k řidičskému oprávnění
1500,- Kč / akce

Podmínky:

 • tlumočené jazyky – anglický, německý, ruský, italský
 • tlumočené jazyky se soudním ověřením – anglický, německý
 • tlumočení z cizího do cizího jazyka +50%
 • ceny lze kalkulovat jako sazby za 1 hodinu, koná-li se akce v místě bydliště tlumočníka
 • koná-li se akce mimo bydliště tlumočníka, jsou k ceně připočítány cestovní náklady dle platných předpisů
 • stanovení ceny dle platného ceníku. Konečná cena závisí na počtu hodin pracovního výkonu tlumočníka
 • koná-li se akce mimo bydliště tlumočníka a je-li delší než 1 den, je třeba zajistit ubytování tlumočníka
 • v průběhu jednodenní akce je objednatel povinen zajistit stravování tlumočníka
 • storno podmínky – zrušení do 24 hodin před konáním akce 50% ceny, zrušení akce do 12 hodin před konáním akce 100% ceny

Pozn.: Nejsem plátcem DPH. Všechny ceny v ceníku jsou konečné.

VYHLÁŠKA č. 369/2022 ze dne 24. listopadu 2022, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele