Překlady

Váš překlad je vždy vyhotoven s důrazem na přesnost nejen v odborných a technických výrazech, jazykový cit nejen pro literární díla a znalost jazykových a grafických zvyklostí nejen formálních textů. Zvolte práci s profesionály.

Překládáme pro Vás:

  1. Dokumenty se soudním ověřením
  2. Překlady obchodních, právních a ekonomických textů (smlouvy, výpisy z obchodního a trestního rejstříku, plná moc, výroční zpráva, obchodní korespondence…)
  3. Překlady pro soudy a orgány činné v trestním řízení (soudní rozhodnutí, policejní zprávy…)
  4. Osobní dokumenty a korespondence (rodné, oddací, úmrtní listy, vysvědčení, diplomy, potvrzení…)
  5. Překlady internetových stránek