Tlumočení

Tlumočnické služby nabízíme ve specializovaných oblastech. Zajišťujeme konsekutivní (doprovodné), simultánní (kabinové) i dvojjazyčné tlumočení po celé České republice i v zahraničí. Tlumočník stejně jako překladatel je vázán podmínkami mlčenlivosti o veškerých získaných informacích.

Tlumočíme pro Vás:

  1. Tlumočení se soudním ověřením za přítomnosti soudního tlumočníka
  2. Konsekutivní tlumočení obchodních jednání, školení, veletrhů, výstav, sportovních akcí apod.
  3. Simultánní tlumočení konferencí, školení apod.
  4. Tlumočení po telefonu